Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

17.534.614 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.713.745 € 2 € 21,18%
Despeses corrents en béns i serveis 8.330.367 € 5 € 47,51%
Transferències corrents 189.370 € 0 € 1,08%
Inversions reals 5.301.132 € 3 € 30,23%