Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

12.913.428 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.879.845 € 2 € 30,05%
Despeses corrents en béns i serveis 7.299.099 € 5 € 56,52%
Transferències corrents 222.789 € 0 € 1,73%
Inversions reals 1.511.695 € 1 € 11,71%