Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

15.039.248 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.909.599 € 2 € 26,00%
Despeses corrents en béns i serveis 9.038.112 € 6 € 60,10%
Transferències corrents 287.370 € 0 € 1,91%
Inversions reals 1.804.167 € 1 € 12,00%