Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció" » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

Ingressos

|

Despeses

1.200.675 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 404.174 € 4 € 33,66%
Despeses corrents en béns i serveis 670.481 € 6 € 55,84%
Transferències corrents 125.000 € 1 € 10,41%
Inversions reals 1.020 € 0 € 0,08%