Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció" » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

Ingressos

|

Despeses

1.022.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 300.410 € 3 € 29,39%
Despeses corrents en béns i serveis 626.550 € 6 € 61,31%
Transferències corrents 95.000 € 1 € 9,30%
Inversions reals 40 € 0 € 0,00%