Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció" » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

Ingressos

|

Despeses

917.338 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 295.401 € 3 € 32,20%
Despeses corrents en béns i serveis 591.898 € 6 € 64,52%
Transferències corrents 30.000 € 0 € 3,27%
Inversions reals 40 € 0 € 0,00%