Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció" » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

Ingressos

|

Despeses

1.047.678 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 332.200 € 3 € 31,71%
Despeses corrents en béns i serveis 624.458 € 6 € 59,60%
Transferències corrents 90.000 € 1 € 8,59%
Inversions reals 1.020 € 0 € 0,10%