Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció" » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

Ingressos

|

Despeses

998.730 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 297.318 € 3 € 29,77%
Despeses corrents en béns i serveis 671.372 € 6 € 67,22%
Transferències corrents 30.000 € 0 € 3,00%
Inversions reals 40 € 0 € 0,00%