Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Castelló d'Empúries
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

20.855.574 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 8.617.247 € 705 € 41,32%
Despeses corrents en béns i serveis 6.321.379 € 517 € 30,31%
Despeses financeres 460.278 € 38 € 2,21%
Transferències corrents 2.061.582 € 169 € 9,89%
Inversions reals 1.578.854 € 129 € 7,57%
Passius financers 1.816.235 € 149 € 8,71%