Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Castelló d'Empúries
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

23.268.199 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 9.051.905 € 815 € 38,90%
Despeses corrents en béns i serveis 8.318.486 € 749 € 35,75%
Despeses financeres 68.019 € 6 € 0,29%
Transferències corrents 2.872.112 € 259 € 12,34%
Inversions reals 1.478.804 € 133 € 6,36%
Passius financers 1.478.873 € 133 € 6,36%