Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Castelló d'Empúries
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

22.747.320 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 7.643.347 € 708 € 33,60%
Despeses corrents en béns i serveis 7.508.222 € 696 € 33,01%
Despeses financeres 211.436 € 20 € 0,93%
Transferències corrents 3.033.185 € 281 € 13,33%
Inversions reals 2.512.594 € 233 € 11,05%
Transferències de capital 15.000 € 1 € 0,07%
Passius financers 1.823.535 € 169 € 8,02%