Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Castelló d'Empúries
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

21.640.704 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 8.005.181 € 740 € 36,99%
Despeses corrents en béns i serveis 7.785.775 € 720 € 35,98%
Despeses financeres 120.766 € 11 € 0,56%
Transferències corrents 3.210.985 € 297 € 14,84%
Inversions reals 1.347.453 € 125 € 6,23%
Passius financers 1.170.545 € 108 € 5,41%