Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Castelló d'Empúries
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

24.023.560 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 8.865.823 € 799 € 36,90%
Despeses corrents en béns i serveis 8.759.596 € 789 € 36,46%
Despeses financeres 104.932 € 9 € 0,44%
Transferències corrents 3.113.221 € 280 € 12,96%
Inversions reals 1.768.197 € 159 € 7,36%
Passius financers 1.411.791 € 127 € 5,88%