Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

24.986.251 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 12.644.164 € 8 € 50,60%
Despeses corrents en béns i serveis 12.302.087 € 8 € 49,24%
Transferències corrents 40.000 € 0 € 0,16%