Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

37.160.389 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 12.840.971 € 8 € 34,56%
Despeses corrents en béns i serveis 24.006.018 € 15 € 64,60%
Transferències corrents 313.400 € 0 € 0,84%