Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

27.606.196 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 12.644.164 € 8 € 45,80%
Despeses corrents en béns i serveis 14.904.605 € 9 € 53,99%
Transferències corrents 57.427 € 0 € 0,21%