Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

26.900.481 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 13.061.035 € 8 € 48,55%
Despeses corrents en béns i serveis 13.719.446 € 8 € 51,00%
Transferències corrents 120.000 € 0 € 0,45%