Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

34.349.822 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 12.840.970 € 8 € 37,38%
Despeses corrents en béns i serveis 21.332.046 € 13 € 62,10%
Transferències corrents 176.806 € 0 € 0,51%