Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

183.421.362 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 67.228.369 € 496 € 36,65%
Despeses corrents en béns i serveis 65.748.034 € 485 € 35,85%
Despeses financeres 1.451.000 € 11 € 0,79%
Transferències corrents 19.171.491 € 142 € 10,45%
Fons de contingència i altres imprevistos 64.890 € 0 € 0,04%
Inversions reals 15.067.469 € 111 € 8,21%
Transferències de capital 1.944.500 € 14 € 1,06%
Actius financers 280.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 12.465.609 € 92 € 6,80%