Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

162.239.649 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 46.862.074 € 356 € 28,88%
Despeses corrents en béns i serveis 56.249.383 € 428 € 34,67%
Despeses financeres 2.615.423 € 20 € 1,61%
Transferències corrents 30.003.735 € 228 € 18,49%
Fons de contingència i altres imprevistos 470.000 € 4 € 0,29%
Inversions reals 9.776.029 € 74 € 6,03%
Transferències de capital 1.182.050 € 9 € 0,73%
Actius financers 250.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 14.830.955 € 113 € 9,14%