Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

174.536.287 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 55.046.948 € 416 € 31,54%
Actuacions de protecció i promoció social 57.152.708 € 432 € 32,75%
Producció de béns públics de caràcter preferent 1.888.140 € 14 € 1,08%
Actuacions de caràcter econòmic 31.048.238 € 235 € 17,79%
- 30.000 € 0 € 0,02%
- 13.608.407 € 103 € 7,80%
- 3.638.236 € 28 € 2,08%
- 250.000 € 2 € 0,14%
Actuacions de caràcter general 11.873.609 € 90 € 6,80%