Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

166.140.207 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 51.014.676 € 388 € 30,71%
Actuacions de protecció i promoció social 57.239.609 € 435 € 34,45%
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.105.357 € 16 € 1,27%
Actuacions de caràcter econòmic 31.679.633 € 241 € 19,07%
- 200.000 € 2 € 0,12%
- 10.826.513 € 82 € 6,52%
- 980.981 € 7 € 0,59%
- 250.000 € 2 € 0,15%
Actuacions de caràcter general 11.843.439 € 90 € 7,13%