Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

166.140.207 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 51.014.676 € 388 € 30,71%
Despeses corrents en béns i serveis 57.239.609 € 435 € 34,45%
Despeses financeres 2.105.357 € 16 € 1,27%
Transferències corrents 31.679.633 € 241 € 19,07%
Fons de contingència i altres imprevistos 200.000 € 2 € 0,12%
Inversions reals 10.826.513 € 82 € 6,52%
Transferències de capital 980.981 € 7 € 0,59%
Actius financers 250.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 11.843.439 € 90 € 7,13%