Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus

Ingressos

|

Despeses

1.337.656 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 479.214 € 4 € 35,82%
Despeses corrents en béns i serveis 690.420 € 6 € 51,61%
Transferències corrents 167.986 € 2 € 12,56%
Inversions reals 36 € 0 € 0,00%