Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus

Ingressos

|

Despeses

1.940.637 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 510.646 € 5 € 26,31%
Despeses corrents en béns i serveis 1.043.707 € 10 € 53,78%
Transferències corrents 386.204 € 4 € 19,90%
Inversions reals 80 € 0 € 0,00%