Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus

Ingressos

|

Despeses

1.640.459 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 521.846 € 5 € 31,81%
Despeses corrents en béns i serveis 782.625 € 7 € 47,71%
Transferències corrents 335.908 € 3 € 20,48%
Inversions reals 80 € 0 € 0,00%