Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus

Ingressos

|

Despeses

1.949.406 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 546.586 € 5 € 28,04%
Despeses corrents en béns i serveis 1.193.290 € 12 € 61,21%
Transferències corrents 208.000 € 2 € 10,67%
Inversions reals 1.530 € 0 € 0,08%