Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Navata

Ingressos

|

Despeses

1.533.320 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 539.391 € 376 € 35,18%
Despeses corrents en béns i serveis 696.838 € 486 € 45,45%
Despeses financeres 7.100 € 5 € 0,46%
Transferències corrents 60.170 € 42 € 3,92%
Inversions reals 229.821 € 160 € 14,99%