Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Navata

Ingressos

|

Despeses

1.061.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 376.743 € 299 € 35,51%
Despeses corrents en béns i serveis 510.784 € 405 € 48,14%
Despeses financeres 3.300 € 3 € 0,31%
Transferències corrents 62.964 € 50 € 5,93%
Inversions reals 86.209 € 68 € 8,13%
Passius financers 21.000 € 17 € 1,98%