Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Navata

Ingressos

|

Despeses

1.102.516 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 367.686 € 277 € 33,35%
Despeses corrents en béns i serveis 633.643 € 477 € 57,47%
Despeses financeres 2.600 € 2 € 0,24%
Transferències corrents 46.381 € 35 € 4,21%
Inversions reals 30.806 € 23 € 2,79%
Passius financers 21.400 € 16 € 1,94%