Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Navata

Ingressos

|

Despeses

1.163.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 376.743 € 300 € 32,39%
Despeses corrents en béns i serveis 507.103 € 404 € 43,60%
Despeses financeres 10.173 € 8 € 0,87%
Transferències corrents 56.226 € 45 € 4,83%
Inversions reals 87.290 € 70 € 7,51%
Transferències de capital 91.500 € 73 € 7,87%
Passius financers 33.965 € 27 € 2,92%