Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

858.859 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 553.127 € 0 € 64,40%
Despeses corrents en béns i serveis 298.050 € 0 € 34,70%
Transferències corrents 6.676 € 0 € 0,78%
Inversions reals 1.006 € 0 € 0,12%