Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

1.060.074 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 698.750 € 0 € 65,92%
Despeses corrents en béns i serveis 353.740 € 0 € 33,37%
Transferències corrents 4.500 € 0 € 0,42%
Inversions reals 3.084 € 0 € 0,29%