Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

945.811 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 669.450 € 0 € 70,78%
Despeses corrents en béns i serveis 268.380 € 0 € 28,38%
Transferències corrents 6.975 € 0 € 0,74%
Inversions reals 1.006 € 0 € 0,11%