Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Urbanisme, de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

975.062 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 669.450 € 0 € 68,66%
Despeses corrents en béns i serveis 297.478 € 0 € 30,51%
Transferències corrents 7.050 € 0 € 0,72%
Inversions reals 1.084 € 0 € 0,11%