Inici > Pressupostos Municipals

Vilanova del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilanova del Vallès
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

5.451.600 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.911.500 € 384 € 35,06%
Despeses corrents en béns i serveis 2.240.800 € 450 € 41,10%
Despeses financeres 148.000 € 30 € 2,71%
Transferències corrents 490.500 € 99 € 9,00%
Inversions reals 445.800 € 90 € 8,18%
Passius financers 215.000 € 43 € 3,94%