Inici > Pressupostos Municipals

Vilanova del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilanova del Vallès
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

7.295.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.764.200 € 502 € 37,89%
Despeses corrents en béns i serveis 2.367.000 € 430 € 32,45%
Despeses financeres 37.000 € 7 € 0,51%
Transferències corrents 423.000 € 77 € 5,80%
Inversions reals 1.022.200 € 186 € 14,01%
Actius financers 1.600 € 0 € 0,02%
Passius financers 680.000 € 124 € 9,32%