Inici > Pressupostos Municipals

Vilanova del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilanova del Vallès
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

6.176.900 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.453.300 € 464 € 39,72%
Despeses corrents en béns i serveis 2.218.060 € 420 € 35,91%
Despeses financeres 55.000 € 10 € 0,89%
Transferències corrents 354.540 € 67 € 5,74%
Inversions reals 552.000 € 104 € 8,94%
Passius financers 544.000 € 103 € 8,81%