Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

4.140.785 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.107.222 € 178 € 26,74%
Despeses corrents en béns i serveis 2.229.012 € 359 € 53,83%
Despeses financeres 101.057 € 16 € 2,44%
Transferències corrents 294.578 € 47 € 7,11%
Inversions reals 109.005 € 18 € 2,63%
Passius financers 299.911 € 48 € 7,24%