Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

3.821.971 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.158.360 € 190 € 30,31%
Despeses corrents en béns i serveis 2.065.501 € 339 € 54,04%
Despeses financeres 63.264 € 10 € 1,66%
Transferències corrents 281.699 € 46 € 7,37%
Inversions reals 23.286 € 4 € 0,61%
Passius financers 229.862 € 38 € 6,01%