Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

3.841.989 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.082.802 € 175 € 28,18%
Despeses corrents en béns i serveis 2.127.927 € 344 € 55,39%
Despeses financeres 50.000 € 8 € 1,30%
Transferències corrents 276.217 € 45 € 7,19%
Inversions reals 11.316 € 2 € 0,29%
Passius financers 293.727 € 48 € 7,65%