Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Museus de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Museus de Reus

Ingressos

|

Despeses

760.645 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 592.410 € 6 € 77,88%
Despeses corrents en béns i serveis 168.185 € 2 € 22,11%
Transferències corrents 10 € 0 € 0,00%
Inversions reals 40 € 0 € 0,01%