Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Museus de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Museus de Reus

Ingressos

|

Despeses

945.423 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 633.534 € 6 € 67,01%
Despeses corrents en béns i serveis 308.859 € 3 € 32,67%
Transferències corrents 3.000 € 0 € 0,32%
Inversions reals 30 € 0 € 0,00%