Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Museus de Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Museus de Reus

Ingressos

|

Despeses

1.048.847 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 672.600 € 6 € 64,13%
Despeses corrents en béns i serveis 376.217 € 4 € 35,87%
Inversions reals 30 € 0 € 0,00%