Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

75.286.042 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 31.303.473 € 520 € 41,58%
Despeses corrents en béns i serveis 21.060.875 € 350 € 27,97%
Despeses financeres 1.231.104 € 20 € 1,64%
Transferències corrents 8.144.530 € 135 € 10,82%
Fons de contingència i altres imprevistos 981.000 € 16 € 1,30%
Inversions reals 6.355.000 € 106 € 8,44%
Actius financers 114.250 € 2 € 0,15%
Passius financers 6.095.811 € 101 € 8,10%