Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

71.979.537 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 31.165.965 € 519 € 43,30%
Despeses corrents en béns i serveis 22.752.800 € 379 € 31,61%
Despeses financeres 1.625.361 € 27 € 2,26%
Transferències corrents 6.744.488 € 112 € 9,37%
Inversions reals 2.993.000 € 50 € 4,16%
Actius financers 111.800 € 2 € 0,16%
Passius financers 6.586.124 € 110 € 9,15%