Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Granollers
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

88.092.548 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 36.012.629 € 591 € 40,88%
Actuacions de protecció i promoció social 22.562.970 € 370 € 25,61%
Producció de béns públics de caràcter preferent 668.125 € 11 € 0,76%
Actuacions de caràcter econòmic 9.628.920 € 158 € 10,93%
- 1.238.306 € 20 € 1,41%
- 12.624.200 € 207 € 14,33%
- 868.000 € 14 € 0,99%
- 115.000 € 2 € 0,13%
Actuacions de caràcter general 4.374.399 € 72 € 4,97%