Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Educació de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

63.556.945 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 43.272.199 € 27 € 68,08%
Actuacions de protecció i promoció social 17.809.804 € 11 € 28,02%
Producció de béns públics de caràcter preferent 40.000 € 0 € 0,06%
Actuacions de caràcter econòmic 1.956.702 € 1 € 3,08%
- 478.239 € 0 € 0,75%