Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Educació de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

60.198.460 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 40.160.760 € 25 € 66,71%
Actuacions de protecció i promoció social 16.303.279 € 10 € 27,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent 38.800 € 0 € 0,06%
Actuacions de caràcter econòmic 3.260.334 € 2 € 5,42%
- 435.287 € 0 € 0,72%