Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal d'Educació de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

101.350.201 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 34.715.179 € 21 € 34,25%
Despeses corrents en béns i serveis 13.458.190 € 8 € 13,28%
Despeses financeres 31.910 € 0 € 0,03%
Transferències corrents 52.994.923 € 33 € 52,29%
Inversions reals 150.000 € 0 € 0,15%