Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

5.350.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.911.800 € 305 € 35,73%
Despeses corrents en béns i serveis 2.796.000 € 446 € 52,26%
Despeses financeres 33.500 € 5 € 0,63%
Transferències corrents 128.700 € 21 € 2,41%
Inversions reals 230.000 € 37 € 4,30%
Passius financers 250.000 € 40 € 4,67%